Page 04/18/2016 10:21:50

Joshua Jianjun Zhao is visiting us.

12/28/2015
​​Joshua Jiajun Zhao from National University of Singapore is visiting us as a visiting student.  He is experienced in acoustic metasurfaces.